Виготовлення проектно-кошторисної документації

 • проводиться погодження проектної документації на буріння свердловин.
 • для отримання Дозволу спеціальне водовикористання. та законної експлуатації свердловини замовнику необхідно мати наступні документи:
  1. Проект свердловини погоджений згідно чинного законодавства;
  2. Паспорт свердловини зареєстрований в службі геології;
  3. Пакет документів з погодженням місцевих, регіональних та державних служб екології, геології та водного господарства.
 • у паспорті свердловини зазначається наступна інформація:
  • Місцезнаходження свердловини (адреса).
  • ПІБ того, хто виконував бурові роботи, дата виконання (згідно з якою визначається гарантійний термін).
  • Детальний опис конструкції свердловини (може знадобитися в майбутньому для проведення ремонтних робіт чи заміни насосного обладнання).
  • Статичний рівень води (відстань від джерела надходження води до поверхні землі);
  • Динамічний рівень води (водовіддача, її відновлення після відкачування насосом);
  • Дебіт води (обсяг поновлюваної води, яку можливо видобути з свердловини);
  • Якість води (хімічний аналіз води);
  • Організація, що проводила бурові роботи, контактні дані;
  • Підпис, печатка відповідальної особи;
  • Реєстраційний номер свердловини, підпис гідрогеолога, печатка геологічної служби в якій реєструється свердловина.