Санітарно-хімічні показники

Нормативи безпечності та якості питної води

№ з/п Найменування показників Одиниці виміру Нормативи для питної води
водопровідної з колодязів та каптажів джерел фасованої, з пунктів розливу і бюветів
1. Органолептичні показники
1 Запах:
при t 20 град.С
при t 60 град.С
бали
до 2
до 2

до 3
до 3

0 (до 2) 4
до 1 (2) 4
2 Забарвленість градуси до 20 (35) 1 до 35 до 10 (20) 4
3 Каламутність нефелометрична одиниця каламутності (1НОК=0,58 мг/куб.дм) до 1,0 (3,5) 1
до 2,6 (3,5) 1 -для підземного вододжерела
до 3,5 до 0,5 (1,0) 4
4 Смак та присмак бали до 2 до 3 0 (до 2) 4
2. Фізико-хімічні показники
а) неорганічні компоненти
5 Водневий показник одиниця pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5
понад 4,5 5
6 Діоксид вуглецю % не визначається не визначається 0,2-0,3 – для слабогазованої
0,31-0,4 – для середньогазованої
0,41-0,6 – для сильногазованої
7 Залізо загальне мг/куб.дм до 0,2 (1,0) 1 до 1,0 до 0,2
8 Загальна жорсткість ммоль/куб.дм до 7,0 (10,0) 1 до 10,0 до 7,0
9 Загальна лужність ммоль/куб.дм не визначається не визначається до 6,5
10 Йод мкг/куб.дм не визначається не визначається до 50
11 Кальцій мг/куб.дм не визначається не визначається до 130
12 Магній мг/куб.дм не визначається не визначається до 80
13 Марганець мг/куб.дм до 0,05 (0,5) 1 до 0,5 до 0,05
14 Мідь мг/куб.дм до 1,0 не визначається до 1,0
15 Поліфосфати мг/куб.дм до 3,5 не визначається до 0,6 (3,5) 4
16 Сульфати мг/куб.дм до 250 (500) 1 до 500 до 250
17 Сухий залишок мг/куб.дм до 1000 (1500) 1 до 1500 до 1000
18 Хлор залишковий вільний мг/куб.дм до 0,5 до 0,5 до 0,05
19 Хлориди мг/куб.дм до 250 (350) 1 до 350 до 250

1 Норматив, зазначений у дужках, установлюється в окремих випадках за погодженням з головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території.

2 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, що містять алюміній.

3 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води.

4 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу та бюветів.

5 pH для газованої питної води.

6 Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив встановлюється за кліматичними зонами.

7 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.

* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.